OFFICIAL BLOG OF THE SUSTAINABLE LIFESTYLES ACCELERATOR PROJECT - SPAIN (2018-2021) WWW.SUSLIFE.INFO

lunes, 12 de noviembre de 2018

SLA ROADMAPPING WORKSHOP SANT CUGAT DEL VALLÈS

The SLA Roadmapping Workshop with the first 7 pilot families has taken place at the ETSAV School of Architecture (UPC) at Sant Cugat del Vallès.
In a first step the results of the Quick Footprint Questionnaire, which allowed to analise the current material and carbon footprint of our families, have been presented, with detailed information about their impact inf the fields of housing, mobility, food, consumption and leisure activites.
It showed that footprints where quite diverse, from arround 3.8t up to over 18 tonnes of CO2 per person. A more detailed look at the results showed that mainly long distance travelling has been the cause for individual elevated footprints, and interesting discussions arose regarding the impact of mobility and posible future changes in order to mitigate these impacts.
As second step a range of over 70 "actions for footprint reduction" have been presented to the families, with detailed information about the individual contribution of each action to a lower carbon footprint. One day of working at home instead of traveling 20 km to the office by private car would allow for savings of arround 120kg CO2 a year. Changing to a 100% renewable electricity supplier might have an impact of arround 900kg CO2 per year, depending of the current supplier and its energy mix, as well as the individual consumption pattern.
With this detailed information about specific options, families designed a set of actions which would bring them to a "3 tonnes CO2 per person lifestyle", considered an important milestone for 2030 in order to limit global warming to 1.5ºC in 2100, and before aiming for a "1 ton CO2 per person lifestyle" in 2050.
After this exercise, families entered into the third part of the workshop: locating their individually selected options on a timeline to 2030 in order to define which action might be implementated in which moment. Through this las step, families achieved creating their personal and specific roadmap towards a more sustainable lifestyle, which is now ready to be implemented!
Based on this first experiences in all 7 partner countries, the SLA project aims to develop in the upcoming 2 years an online platform which will allow the personal calculation, roadmapping and tracking of the CO2 and material footprints of private households through digital tools.
During the next 2 month our pilot families will start implementing their roadmaps, we will support them together with local stakeholders like the municipality of Sant Cugat, and we will gather further knowledge how to foster the process and improve the success of the Sustainable Lifestyle Accelerator methodology.

martes, 30 de octubre de 2018

CALL FOR PARTICIPATION: THE SUSTAINABLE LIFESTYLES ACCELERATOR
PARTICIPA I RECOLZA A LES FAMÍLIES PILOT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS EN LA TRANSFORMACIÓ DEL SEU ESTIL DE VIDA CAP A UN MENOR IMPACTE AMBIENTAL!

Convidem a associacions, entitats publiques i privades, empreses i comerç de Sant Cugat del Vallès a col·laborar en el projecte SUSTAINABLE LIFESTYLES ACCELERATOR (SLA), recolzant a les famílies pilot del projecte en la seva transformació cap a un estil de vida més sostenible!
Les entitats que ofereixin productes o serveis que puguin ser implementats i provats per les primeres 7 famílies en el marc d’un experiment de 2 mesos i hi estiguin interessades es poden posar en contacte amb nosaltres! (Formularicontacte)
EL PROJECTE SLA
A mesura que passen els anys, els recursos naturals són més i més escassos i el canvi climàtic progressa. Com afecta aquest fet a la nostra vida diària a Catalunya i quin tipus de serveix i productes són necessaris per a la promoció d’un estil de vida més sostenible? Aquesta qüestió s’investiga al Sustainable Lifestyles Accelerator (SLA).
El projecte està coordinat per l’Insitut Wuppertal d’Alemanya i D-mat Ltd. a Finlandia amb la participació de socis internacionals de set països (Alemanya, Dinamarca, Espanya, Finlàndia, Índia, Mèxic i Suïssa). La Universitat Politècnica de Catalulnya (UPC),  mitjançant el Living Lab LOW3 de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV), gestiona la participació espanyola en col·laboració i amb el recolzament de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
Actualment, ha començat la primera fase del projecte amb un petit grup de famílies pilot de Sant Cugat del Vallès, i també ha començat el disseny preliminar de la plataforma calculadora en línia per a l’avaluació de l’impacte ambiental de les famílies. De cara a l’any 2019, es planteja la participació de 500 llars, i de cara al 2020 la participació de 10.000 llars per cadascun dels 7 països socis, creant un impuls únic de compromís social i canvi real cap a estils de vida amb bona qualitat i, alhora, amb un impacte ambiental reduït.
QUÈ FEM?
A dia d’avui, les famílies pilot estan monitoritzant els seus consums. En base a aquests consums actuals, un consorci d’experts calcularà dos indicadors d’impacte ambiental: per una banda, calcularà la petjada de carboni de cada família, és a dir, les emissions de diòxid de carboni associades al seu estil de vida; i, per una altra banda, la seva petjada material, és a dir, el consum de recursos naturals necessaris per a mantenir-lo.
A partir de les seves petjades individuals, les famílies desenvoluparan el seu propi full de ruta per arribar a estils de vida més sostenibles en un taller conjunt. A tal efecte, se’ls presentarà un catàleg de fins a 100 actuacions o opcions de canvi.
Les famílies escolliran les actuacions que posaran a prova en un experiment d’entre un i dos mesos, d’entre les opcions presentades al taller. En projecte similars anteriors, els participants aconseguiren reduir les seves petjades entre un 10 i un 20%, aplicant moltes solucions que, a més a més d’ajudar-los a reduir el seu impacte ambiental, reduïren costos de les famílies augmentant la seva qualitat de vida.
Algunes solucions experimentals podrien incloure, per exemple, car-sharing, serveis d’entrega a domicili, solucions eficients als habitatges, solucions de mobilitat de baix impacte ambiental o noves formes de proteïnes. Les solucions que es posin a prova es seleccionaran i implementaran de manera col·laborativa entre experts i participants, i amb l’ajuda de les entitats col·laboradores.    
OPCIONS DE COLABORACIÓ
En el projecte SLA, moltes entitats poden tenir un paper important col·laborant en les seves àrees de competència:
 • Ajuntaments i administracions públiques: educació ambiental i foment de la transició de la societat cap a una major sostenibilitat; accions contra el canvi climàtic i a favor d’una economia local i circular
 • Socis acadèmics i de recerca: acompanyament i avaluació científica; assessoria a la organització; creació d’una xarxa local d’experts
 • Empreses col·laboradores: difusió d’informació sobre productes i serveis; assessories tècniques; avaluació en entorns reals de productes i serveis innovadors
 • Associacions i entitats públiques i privades: assessoria; difusió de les seves activitats; ampliació del seu impacte i la seva xarxa de socis
 • Mitjans de comunicació: serveis de difusió i comunicació; col·laboració en activitats d’educació ambiental 
ÀREES ESPECÍFIQUES DE COL.LABORACIÓ
Mobilitat:
 • Car-sharing
 • Mobilitat elèctrica
 • Car-pooling
 • Aplicacions d’ optimització de mobilitat
 • Assessorament en mobilitat sostenible
Alimentació:
 • Alimentació ecològica, orgànica i de proximitat
 • Reducció de “Food Waste” (malbaratament d’ aliments)
 • Cooperatives de consum i producció d’ aliments
 • Assessorament d’ alimentació sana
Habitatge:
 • Assessorament energies renovables
 • Assessorament eficiència energètica
 • Control de consum d’ energia i aigua en l’habitatge
 • Mecanismes de control i regulació eficient del confort
 • Mecanismes de control i gestió de residus a nivell domèstic
 • Cooperatives de consum i producció d’ energia
Consum:
 • Productes ecològics de la casa (neteja, cura personal)
 • Ofertes de Productos de segona mà
 • Ofertes de reparació / reutilització de béns (electrònica, juguetes, oci, mobles, etc.)
 • Aplicacions d’ informació i control de consums / impactes / costos
 • Aplicacions de consumo i serveis col.laboratius  
 • Comerç just
Temps lliure:
 • Activitats de baix impacte ambiental a la natura
 • Vacances de baix impacte ambiental
 • Educació ambiental / jocs d’aprenentatge
 • Activitats col.laboratives amb fons social
 • Oci de baix impacte ambiental

Si esteu interessats a participar com entitat col·laboradora, utilitzeu el formulari de contacte del següent enllaç, on podran especificar els seus interessos i la proposta de col·laboració: Formularicontacte
MÉS INFORMACIÓ
CONTACTE
livinglablow3@gmail.com

jueves, 11 de octubre de 2018

THE SUSTAINABLE LIFESTYLE ACCELERATOR STARTS ITS EXPERIMENT WITH THE FIRST FAMILIES IN SANT CUGAT DEL VALLÈS

The first 7 families of Sant Cugat del Vallès visited our LOW3 Living Lab for starting with us the SUSTAINABLE LIFESTYLE ACCELERATOR experience!

In this international 3-year project, families will design their personal pathways for reducing the environmental impact of their daily life!

The project will mobilize more than 70 000 private households in seven countries (Germany, Finland, Switzerland, Denmark, Spain, Mexico, India) to analyse their material and carbon footprints, and to plan and implement footprint reductions by behavioural change. The project develops also the tools for further up-scaling the approach.

The families in Sant Cugat commented at their arrival to be very concerned about this issue and that they have the will to improve in their environmental performance, but that in the everyday life of a family it is not easy to change habits of consumption, mobility or food for many reasons. Also a feeling of responsibility for the future of their children and future generations in general have brought them to fill in the online application of our project.

After getting known to each other and enjoying an ecological welcome snack accompanied by an explanation about the concept of the LOW3 Solar house and its contribution to the discussion on sustainable architecture and lifestyle, families got introduced into the detailed schedule and methodology of the project, consistent in the analysis of families current environmental impact, a road mapping session, defining their personal goal for reduction, and an experimental phase of 1 month for implementing changes as well as testing products and services.

Families will start analysing in the upcoming weeks their personal situation in five main areas: housing and energy consumption, daily mobility, food habits, leisure activities and vacations and finally consumption of goods – clothes, electronics, furniture etc.

After that the leading partner of the project, the Wuppertal Institute in Germany, will calculate their material and carbon footprint.
Based on their results, improvements will be decided and tested with the support of researchers and the collaboration of public and private entities. The Municipality of Sant Cugat del Vallès supports this project and will assist in its development during the next months.
Architect and researcher Torsten Masseck, UPC research coordinator of this project, states that “based on experiences in Germany and Finland, families have a potential for the reduction of their environmental footprint of 20 to 30% only through behavioural change. We want to explore that potential with our pilot families in Sant Cugat del Vallès, sharing and analysing the experience with our international partners in 7 countries in order to create an online platform for accelerating change towards sustainable lifestyles, reaching the ambitious goal of up to 70.000 households in 2020”.

To guide and support such a transition, the ACCELERATOR will provide online and offline tools (and their combination) for footprint calculation, individual roadmapping and experimenting, and sharing experiences among participants for up-scaling.

Soon a specific call for participation will be sends out to public and private entities for supporting this project, collaborating with specific product or service offers to the pilot families, and forming part of the SUSTAINABLE LIFESTYLE ACCELERATOR network.

Contacte: torsten.masseck@upc.edu
Català:

EL “SUSTAINABLE LIFESTYLE ACCELERATOR” COMENÇA ELS SEU EXPERIMENT AMB LES PRIMERES FAMÍLIES A SANT CUGAT DEL VALLÈSLes primeres 7 famílies de Sant Cugat del Vallès ens van visitar al Living Lab LOW3 per començar amb nosaltres l'experiència SUSTAINABLE LIFESTYLE ACCELERATOR !


Durant aquest projecte internacional de 3 anys, diverses famílies dissenyaran el seu camí personal per reduir l’ impacte ambiental de la seva vida quotidiana.


El projecte mobilitzarà més de 70 000 llars en set països (Alemanya, Finlàndia, Suïssa, Dinamarca, Espanya, Mèxic, Índia) per analitzar les seves empremtes de material i de carboni, i planificar i implementar accions per reduir la seva petjada mitjançant canvis de comportament. El projecte també desenvolupa les eines per ampliar l’abast del projecte.


Les famílies de Sant Cugat ens van traslladar en la reunió la seva preocupació per aquest tema i la seva voluntat de millorar el seu comportament ambiental, però comentaven que en la vida quotidiana d'una família no sembla fàcil canviar els hàbits de consum, mobilitat o menjar per moltes raons. També compartien un sentiment de responsabilitat pel futur dels seus fills i les generacions futures en general. Tot plegat els ha portat a omplir la sol·licitud en línia del nostre projecte.


Després de conèixer-se entre ells i amb nosaltres, i gaudir d'un berenar ecològic acompanyat d'una explicació sobre el concepte de la casa solar LOW3 i la seva contribució al debat sobre arquitectura i estil de vida sostenibles, les famílies van rebre l’explicació del calendari detallat i la metodologia del projecte, consistent en l'anàlisi l'impacte ambiental actual de cada família, una sessió creació del full de ruta per a definir el seu objectiu personal de reducció, i una fase experimental d'1 mes per implementar els canvis proposats i fer servir nous productes i serveis.
Les famílies començaran per analitzar la seva situació personal durant les següents setmanes, i es centraran en cinc àrees principals: habitatge i consum energètic, mobilitat diària, hàbits alimentaris, activitats d'oci i vacances i finalment consum de béns - roba, electrònica, mobles, etc.

Després d’aquest anàlisi, el soci líder del projecte, l'Institut Wuppertal d'Alemanya, avaluarà els resultats i calcularà la seva petjada de carboni i material.
Basant-se en els seus resultats, es proposaran les millores a aplicar que es duran a terme amb el suport dels investigadors i la col·laboració d'entitats públiques i privades. El municipi de Sant Cugat del Vallès dóna suport a aquest projecte i ajudarà en el seu desenvolupament durant els propers mesos.

L’ arquitecte i investigador Torsten Masseck, coordinador de recerca de la UPC d'aquest projecte, afirma que "a partir de les experiències a Alemanya i Finlàndia, es pot afirmar que les famílies tenen potencial d’entre un 20 i un 30% de reduir la seva petjada ambiental mitjançant només canvis de comportament. Volem explorar aquest potencial amb les nostres famílies pilot a Sant Cugat del Vallès, i analitzar i compartir l'experiència amb els nostres socis internacionals de 7 països per, posteriorment, crear una plataforma en línia i accedir a 70.000 llars el 2020, objectiu ambiciós per accelerar de manera real la transició cap a estils de vida més sostenibles".


Per tal de guiar i recolzar aquesta transició, l’ ACCELERADOR proporcionarà eines en línia i fora de línia (i la combinació de totes dues) per al càlcul de la petjada, l’elaboració de fulls de ruta individuals, i l’experimentació i l’ intercanvi d’experiències entre els participants per a la seva ampliació.


Aviat es enviarà una crida a la participació a entitats publiques i privades per recolzar el projecte, col·laborar amb productes i serveis per les famílies piloto i formar part de la xarxa del SUSTAINABLE LIFESTYLE ACCELERATOR.
 

viernes, 7 de septiembre de 2018

Convocatoria para la participación de familias de Sant Cugat del Vallès en el proyecto Sustainable Lifestyle Accelerator (SLA)

El proyecto internacional Sustainable Lifestyles Accelerator busca familias/personas individuales de Sant Cugat del Vallès para implementar y evaluar opciones para un estilo de vida sostenible - PARTICIPA!

A medida que pasan los años, los recursos naturales son más y más escasos y el cambio climático progresa. ¿Cómo afecta este hecho a nuestra vida diaria en España y que tipo de servicios y productos son necesarios para la promoción de un estilo de vida sostenible? Esto se investiga en el Sustainable Lifestyles Accelerator. El proyecto está coordinado por el Instituto Wuppertal de Alemania y D-mat Ltd. en Finlandia con la participación de partners internacionales en siete países (Alemania Dinamarca, España, Finlandia, India, México y Suiza). La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) a través del Living Lab LOW3 de la Escola Tèchica de Arquitectura del Vallès (ETSAV) gestiona la participación española en colaboración y con el apoyo del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès. El proyecto busca ahora entre 5 y 10 familias en Sant Cugat del Vallès que quieran participar en la exploración de estilos de vida futuros. El objetivo es encontrar maneras de reducir las huellas de carbono y de material en nuestra vida cotidiana.

“Si todos viviéramos como el español o catalán medio, necesitaríamos los recursos naturales de 3 o 4 planetas. En el Sustainable Lifestyles Accelerator los participantes experimentaran lo que significaría vivir con un “estilo de vida de un planeta” (One-planet lifestyle) en la práctica, y cómo se podría conseguir este objetivo. En primer lugar, las familias probaran diferentes servicios que permitan estilos de vida más sostenibles. Después, comprobaran qué bien y con qué calidad se puede vivir a pesar de la reducción de nuestras huellas”, dice Torsten Masseck, director del Living Lab LOW3 (ETSAV), experto en sostenibilidad y responsable de la participación de la UPC en éste programa internacional de 3 años (2018-2020).

En el proyecto, los participantes van a poder primero monitorizar sus consumos. Basados en el consumo actual, el consorcio de expertos calculará la huella de carbono de cada familia, es decir las emisiones de carbono relacionados con su estilo de vida, y su huella material, es decir su consumo de recursos naturales. En base a sus huellas individuales, las familias desarrollaran en un taller conjunto su propia hoja de ruta para alcanzar estilos de vida sostenibles. De las hojas de ruta, las familias eligen las ideas que quieran probar en un experimento de un mes. En proyectos anteriores similares, los participantes consiguieron reducir su huellas entre un 10% y un 20%. Muchas soluciones aplicadas redujeron costes y aumentaron su calidad de vida.

Algunas soluciones experimentales podrían incluir, por ejemplo, car-sharing, servicios de entrega a domicilio, soluciones eficientes en la vivienda, soluciones de movilidad de bajo coste y nuevas fuentes de proteínas. Las soluciones por probar se seleccionan en una colaboración entre expertos y participantes.

Las familias, además de poder probar cambios importantes en su estilo de vida, al final del experimento tienen la oportunidad de participar en la discusión con los ayuntamientos, los proveedores de servicios y los demás participantes, sobre cómo hacer crecer las soluciones sostenibles para su uso a gran escala. La primera fase del Sustainable Lifestyle Accelerator en España será implementada en 2018 en Sant Cugat del Vallés.

“A través del proyecto Sustainables Lifestyles Accelerator aprenderemos lo que significa una vida sostenible en la práctica. Para los participantes esto significa que no necesitan esperar un futuro mejor, sino que pueden empezar ya a realizar y experimentarlo!” explica Víctor Martínez, Director Ámbito de Gestión de Calidad Urbana y Movilidad, que coordina la colaboración del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès en el proyecto.

Las familias de todos los tamaños, incluidas las familias numerosas, las comunas y los hogares de una sola persona pueden inscribirse en Sustainable Lifestyles Accelerator. La búsqueda de familias continúa hasta el 22 de septiembre de 2018. El proyecto comienza inmediatamente después, a finales de septiembre, y continúa hasta el final del año con las familias seleccionados, antes de extenderse a un mayor número de participantes.

Después de la prueba inicial y la fase de diseño con un pequeño número de familias piloto en 2018 y la finalización de la plataforma calculadora en línea, para 2019 se planea la participación de 500 hogares y para 2020 la participación de 10.000 hogares para cada uno de los 7 países socios, creando un impulso único de compromiso social y cambio hacia estilos de vida con alta calidad pero con un impacto ambiental mucho menor.

Para más información: www.suslife.info

Si quiere participar como hogar piloto en el proyecto: Formulario de solicitud
(hasta el 22 de septiembre)


Contacto vía email: torsten.masseck@upc.edu

martes, 19 de junio de 2018

The Sustainable Lifestyle Accelerator - Catalyzing Change

The new 3 year-project "The Sustainable Lifestyle Accelerator" started with its official kick-off meeting at the Wuppertal Institute in Germany.

The project aims at mobilizing more than 70000 private households in seven countries (Denmark, Finland, Germany, India, Mexico, Spain, Switzerland) to analyse and reduce their resource consumption and climate impact by behavioural and lifestyle changes related to housing, mobility, food, consumption and leisure activities. 
The ACCELERATOR will provide tools for footprint calculation, individual roadmapping and experimenting, and sharing experiences for up-scaling in a two-lane project design where the households in each country are guided via either online or offline tools (or their combination). Local stakeholders like municipalities, academia, consumer associations, companies and retailers will play a major role for upscalling this project and creating a real societal momentum of change. 

Project management, online platform and co-creation processes for comunication, roadmapping and the general implementation strategies have started. It is planned to create a strong local support network in each country within the next weeks in order to launch the call for participation for private households and families before summer.
Project website: www.suslife.info